من هم موافقم.هل دادن رو میگم.روز اولی که خواستم بیام اینجا خب گفتم وااااای اینجا کلی شلوغ میشه خیلی خوبه یه محیط تازه دوستای تازه تجربه ی خوبیه ولی خب نشد.یعنی حتی خودم هم نتونستم طبق تصوراتم برم جلو.حس کردم سخته نوشتن اینجا.ولی دروغ چرا سعی نکردم.ولیییییی میخوام سعی کنم یعنی همون هل .هل بدم تا اینجا راه بیفته.چشمک