سلام اخه من به شما چی بگم ؟

حتما باید دمپایی رو در بیارم تا بیان و بنویسید

.ایا یک شهریوری در میان شما نیست

که شروع کنه به نوشتن و بقیه هم بیان و بنویسن

منتظرم زیاد

بدویین

سهیل

مدیر وبلاگ ها ماه ها