خیلی وقت ها از تنهایی فرار میکنیم خیلی وقت ترش برای از دست ندادن خیلی چیزها به تنهایی رومیاریم.چون اونوقت خودمون هستیم که تصمیم میگیریم , بدون اینکه توقعی وجود داشته باشه.

پ.ن:یکی از دوستای من همیشه تو این جور حرف زدن های من کامنت میذاره که "ترجمه نداره پستت؟؟؟"من هم با بدجنسی تمام میگم نهچشمک